دریافت جواب آزمایش

جهت دریافت نتیجه آزمایشات پت خود کلیک کنید

شیفت دامپزشکان

جهت مشاهده برنامه شیفت های دامپزشکان سیاره حیوانات کلیک کنید

مختصات سیاره

جهت دریافت نشانی و شماره تلفن و راه های ارتباطی با سیاره کلیک کنید

خروج از کشور

جهت انجام کلیه امور خروج از کشور پت های شما کلیک کنید

تعداد ساکنین سیاره

0

دکتر مصطفی حاجی نصراله

متخصص جراحی از دانشگاه تهران مدرس دوره های - مدرس دوره های آموزشی پژوهشگاه رویان

دکتر سینا جهان

متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک از دانشگاه تهران / فلوشیپ تحقیقاتی غدد از دانشگاه پردو آمریکا

دکتر رشید مروکی

دامپزشک - کلینیسین حیوانات خانگی

دکتر مرتضی موسوی

دامپزشک - کلینیسین حیوانات خانگی