جهت انجام امور خروج از کشور برای حیوانات خانگی به ترتیب زیر عمل کنید:

  1. معاینه پت و بررسی امور درمانی
  2. بررسی وضعیت و برنامه واکسیناسیون و ضدانگل
  3. صدور پاسپورت (شناسنامه یکتا)
  4. کاشت میکروچیپ و رجیستر آن
  5. انجام تیتر هاری داخلی و یا بین المللی با توجه به کشور مقصد
  6. اخذ برگه پرمیت و یا تکمیل فرم انکس با توجه به کشور مقصد
  7. صدور گواهی سلامت

جهت انجام کلیه مراحل فوق و مشاوره در این مورد میتوانید با شماره پلی کلینیک تماس بگیرید

تلفن: 02188089854