جراحی

آزمایشگاه

مشاوره

آزمایشی
0
تعداد ساکنین سیاره

دکتر مصطفی حاجی نصراله

متخصص جراحی از دانشگاه تهران
- رئیس مرکز علوم حیوانات پژوهشگاه رویان
- مدرس دوره های آموزشی در پژوهشگاه رویان
- هم بنیانگذار کلینیک سیاره حیوانات

دکتر سینا جهان

متخصص بیماری های داخلی از دانشگاه تهران
فلوشیپ تحقیقاتی بیماری های غدد و متابولیسم از دانشگاه پوردو آمریکا
-استاد پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی
-مدرس دوره های مدون سازمان نظام دامپزشکی
-هم بنیانگذار کلینیک سیاره حیوانات

ساعات کاری سیاره

شنبه 20:00 - 10:00
یکشنبه 20:00 - 10:00
دو شنبه 20:00 - 10:00
سه شنبه 20:00 - 10:00
چهارشنبه 20:00 - 10:00
پنج شنبه 20:00 - 10:00
جمعه 20:00 - 10:00

شهرک غرب - بلوار دریا - شماره 92

برنامه کشیک بخش داخلی
10 الی 15 15 الی 19
شنبه دکتر ضیا صفری دکتر سینا جهان
یکشنبه دکتر سینا جهان دکتر سینا جهان
دوشنبه دکتر سینا جهان دکتر سینا جهان
سه شنبه دکتر ثمین جهان دکتر سینا جهان
چهار شنبه دکتر ثمین جهان دکتر سینا جهان
پنج شنبه دکتر سینا جهان دکتر سینا جهان
جمعه دکتر ضیا صفری دکتر ضیا صفری
آزمایشگاه

جهت دریافت نتیجه آزمایش شماره پرونده را ورد نمایید

درخواست مشاوره